Klassenouders

Elke groep heeft een of twee klassenouder(s). Deze klassenouders hebben veel contact met de leerkracht, de ouderraad en de andere ouders van de kinderen in hun groep.

De klassenouders zorgt op verzoek van de leerkracht voor extra hulp in de klas en begeleiding bij uitstapjes. Een klassenouder is in principe geen OR-lid.

Als u eens wilt helpen of u heeft ideeën, kunt u altijd de leerkracht of de klassenouder aanspreken. Iedere vorm van hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd!