OR

De ouderraad
De school heeft een zeer actieve ouderraad. Deze helpt actief mee met het organiseren van allerlei activiteiten. De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders tijdens de jaarvergadering voor een termijn van drie jaar. De taken worden onderling verdeeld. De werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenspraak met het team. Verder zijn de taken vastgelegd in het reglement van de ouderraad. Ook andere ouders helpen intensief bij diverse schoolse activiteiten zoals het werken met de computer, decoratie enz.
 
De ouderraadsleden zijn: 
 
Namens de ouders:
 • Monique Weiman - Wijk (penningmeester)
 • Pauline Damen
 • Natascha van der Vis
 • Karen Stipdonk
 • Elvira van de Voort
 • Carolien Scheurwater
 • Karolien de Koning
 • Barbara Vermeulen
 • Claudia Maljers
 • Margreet Pronk

Namens de leerkrachten: 
 • Maaike Makkus (leerkracht groep 2a)
 • Elise van den Berg (onderwijsassistent).