Samenwerking

Onze school vindt de betrokkenheid van de ouders zeer belangrijk. Ouders en leerkrachten dragen samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen. De school verwacht dat ouders zich interesseren voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van hun kind. De school streeft er naar de ouders adequaat van informatie over het reilen en zeilen op school te voorzien.

U kunt altijd met de leerkracht over uw kind of over de gang van zaken praten. Het wordt op prijs gesteld als u hier even een afspraak voor maakt, zodat er voldoende tijd voor u beschikbaar is.

Als u vragen of opmerkingen heeft: ga altijd naar de leerkracht toe en blijf er niet meer rondlopen. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer ouders het team benaderen met vragen, onduidelijkheden of goede ideeën betreffende de gang van zaken op school.