Verkeersouders

De verkeersouder van onze school is een ouder zich graag willen inzetten voor een veilige reis van school naar huis en vice versa. Ze willen bevorderen dat onze kinderen op school zo goed mogelijk verkeers-onderwijs ontvangen. De verkeersouder van dit jaar is Margreet Malda.

We willen graag in kaart brengen wat de verkeersknelpunten rondom school zijn, deze knelpunten opgelost of verbeterd zien worden. We willen ook stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen lopend of per fiets naar school komen. Belangrijk argument is dat dit het verkeersinzicht van het kind erg bevordert en dat het ook een gezonde uitwerking heeft op de conditie (lichaamsbeweging) van de kinderen. Jaarlijks worden fietscontroles georganiseerd, zodat de kinderen op veilige fietsen kunnen deelnemen aan het verkeer.